Der indkaldes til:

Ordinær generalforsamling

i Sydvestjyllands Musiklærerforening

Mandag d. 29. april 2019 kl. 19.00

på Vitaskolen Bohr, V. Gjesingvej 28, 6715 Esbjerg

Dagsorden ifølge vedtægter