Velkommen til Sydvestmus

 

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Sydvestmus 2020

 

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Sydvestjyllands Musiklærerforening

onsdag d. 16. september kl. 18.00

i Personalerummet på Vitaskolen Bohr, Vester Gjesingvej 28.

Aftenen begynder med et oplæg om ”Valgfaget i musik” ved Helle Munksgaard Pedersen.

Helle har stor erfaring i musikundervisning og tilhørende prøve i de ældste klasser.

Hun har derfor medvirket ved udfærdigelsen af musikvalgfagets mål, vejledning og prøve.

 

Herefter følger generalforsamlingen med dagsorden efter vedtægterme.

Læs mere i kassen til højre.