Kære medlemmer!

 

En ny bestyrelse er klar til endnu et år i Sydvestjyllands Musiklærerforening!
Ved dette års generalforsamling ønskede Merete og Camilla at stoppe i bestyrelsen, og vi siger dem begge stor tak for deres engagement og arbejde i foreningen.
Michael Nielsen, som i flere år har været suppleant træder til i stedet for Camilla. Desuden træder Marianne Rasmussen, der til dagligt arbejder på Boldesager Skole i Esbjerg ind i bestyrelsen. Vi glæder os til samarbejdet!

 

I det kommende skoleår vil vi igen arrangere minikordag for 1.-3. klasse og dansedag for 4. årgang. Desuden kan vi med glæde meddele, at vi er indgået i et samarbejde med UCSyd, Vejmus og Sømus om at lave en kursusdag for musiklærere i foråret 2019. Vi glæder os meget til, at der igen tilbydes et lærerkursus i vores del af landet.
Følg med her på siden, hvor der løbende vil komme datoer og informationer om vores arrangementer.

 

Med venlig hilsen
Vibeke Tietge
Formand